SOM FYZICKÁ OSOBA, PODNIKATEĽ
(ste SZČO, ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní a pod.)

POSTUP:

Daňové priznanie si robíte sami.

  1. V rámci prípravy daňového priznania za rok 2023 si vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

 2. V príslušnej časti Daňového priznania uveďte potom vypočítanú sumu darovanej dane a údaje:

Názov: Basketbalový klub mládeže Žilina-Závodie
Adresa: Kvetná 7, 010 01 Žilina
IČO: 42220971
Právna forma: Občianske združenie

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme vedieť, že ste našim darcom, ale sumu, ktorú ste nám poukázali, neuvidíme.

Daňový úrad pošle Vami deklarovanú sumu priamo na účet klubu. Upozorňujeme, že prevod je pre nás anonymný, nevieme, kto poslal akú sumu.

Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie doplňujúce informácie, radi Vám ich poskytneme.
Stačí nás len kontaktovať:
Ing. Pavol Gerát – 0907 188 019

Ďakujeme!