STE FYZICKÁ OSOBA (ste SZČO, ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní a pod.)

POSTUP:

Daňové priznanie si robíte sami.

  1. V rámci prípravy si daňového priznania za rok 2017 si vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

2. V príslušnej časti Daňového priznania uveďte potom vypočítanú sumu darovanej dane a naše údaje:

Názov: Basketbalový klub mládeže Žilina - Závodie
Adresa: Kvetná 2396/7, 010 01 Žilina
IČO: 42220971
Právna forma: Občianske združenie

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme vedieť, že ste našim darcom, ale sumu, ktorú ste nám poukázali, neuvidíme.

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali pre náš klub (pomoc s dopravou, organizácia zápasov, a pod.), radi Vám vystavíme príslušné potvrdenie.

Daňový úrad pošle Vami deklarovanú sumu priamo na účet klubu. Upozorňujeme, že prevod je pre nás anonymný, nevieme, kto poslal akú sumu.

Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie doplňujúce informácie, radi Vám ich poskytneme.
Stačí nás len kontaktovať:
Ing. Pavol Gerát – 0907 188 019

Ďakujeme!