Dievčenský basketbalový klub BKM Žilina-Závodie

V máji 2012 vznikol v Žiline-Závodí nový basketbalový klub pre dievčatá s názvom Basketbalový klub mládeže Žilina-Závodie.

Vzniku klubu predchádzala krúžková činnosť od októbra 2010. V sezóne 2012/13 sme už prihlásili do súťaže prvé družstvo zložené z hráčok 2000/2001. Už v sezóne 2013/14 sa dostavili prvé úspechy, keď sa dve naše družstvá roč.2002 a 2003 kvalifikovali na finálový turnaj medzi 6 najlepších družstiev na Slovensku.  V sezóne 2016/17 sa podarilo družstvu starších žiačok roč.2002/3 získať prvú medailu – bronzovú na majstrovstvách Slovenska. V sezóne 2019/2020 dosiahol klub veľký milník, ked prihlásil do súťaže aj družstvo žien.

V súčasnosti klub poskytuje športové vyžitie pre vyše 70 dievčat a žien. Sme zároveň jediným klubom v Žiline, ktorý sa venuje dievčatám. V sezóne 2021/2022 budú rozdelené na družstvá:  2008/2009 - žiačky, 2010 – staršie minižiačky, 2011 – mladšie minižiačky a prípravka r.2012 a mladšie. V každom družstve máme po 10-17 dievčat, ale radi privítame medzi nami aj nové dievčatá. Myslíme si, že v Žiline je potenciál bývalých a súčasných basketbalistov, ktorí uvítajú možnosť športovania aj pre svoje dcéry. Postupne by sme radi vybudovali celú mládežnícku pyramídu.

Všetky družstvá vedú kvalifikovaní tréneri Ing.Gerát , Koštial Ľudovít, Norbert Janíček. V prípade potreby vypomáhajú pri tréningovom procese aj ďalší tréneri a asistenti p.Kubelová a sl.Káčerová.

Tréningové priestory nám poskytujú ZŠ Závodie, ZŠ Hájik a ZŠ Budatín. Zato patrí veľká vďaka riaditeľom škôl PaeDr. Halečkovej, Mgr. Kubovej, Mgr. Luptákovej ako aj riaditeľkám CVČ Žilina p. Mihalčinovej a CVČ Žirafa PaedDr. Chodelkovej. S technickým a organizačným zabezpečením nám pomáhajú manažér klubu – Ing. Herman, webmaster p. Koštial, organizační pracovníci p.RNDr. Beňušková, p. Belčík a RNDr. Korenková. Mnohí rodičia pomáhajú pri doprave na zápasy a turnaje, keď vozia deti vlastnými autami. Niektorí zase pomáhajú ako doprovod pri cestách na turnaje alebo pomáhajú pri organizácii domácich zápasov. Snažíme sa do činnosti klubu zapojiť, čo najviac ľudí, vytvoriť komunitu z rodičov a priaznivcov basketbalu, ktorá nám pomôže pri zabezpečovaní chodu klubu.

Dievčatá sa zúčastnili na medzinárodných basketbalových turnajoch v Plzni, v Klatovách, v Ostrave, v Prahe, v poľskej Bochnii a v dánskom Lemvigu, kde vzorne reprezentovali nielen svoj klub, ale aj mesto Žilina a našu krajinu. V roku 2014 obsadilo družstvo roč. 2003 na medzinárodnom Veľkonočnom turnaji v Ostrave 2.miesto, v roku 2015 získalo družstvo roč. 2002 na medzinárodnom Vianočnom turnaji v Lemvigu 1.miesto, v roku 2017 obsadilo družstvo roč. 2002-3 na medzinárodnom Veľkonočnom turnaji v Prahe 2.miesto a družstvo roč. 2006/7 na medzinárodnom Veľkonočnom turnaji v Ostrave 3.miesto.

Dievčatá platia členské  60,- € ročne. Tým, že sa snažíme poskytnúť možnosti športového vyžitia za symbolický príspevok čo najširšiemu okruhu dievčat, robíme v podstate charitatívnu činnosť. Nechceme, aby sa z basketbalu stal elitársky šport. Našou ambíciou je udržať čo najdlhšie symbolický členský príspevok tak, aby sme zachovali charitatívny charakter klubu a zabezpečili športové vyžitie čo najširšiemu spektru dievčat tak, ako to stojí v preambule stanov nášho občianskeho združenia.

Športové vyžitie v našom klube je zaujímavou alternatívou v porovnaní s vysedávaním pri počítači, mobile, televízii a pod.

Ing. Pavol Gerát
predseda klubu