SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE SEZÓNY 2017/2018

Slávnostné vyhodnotenie sezóny sa uskutoční 21.6.2018 o 16,30 v telocvični v Závodí.
Hráčkam budú predané diplomy a ceny za výsledky v súťaži a na záver bude ako vždy
strelecká súťaž bez rozdielu kategórii.
 
Pre každého bude nachystaná aspoň malá pozornosť. Veríme, že opäť zabezpečíme aj atraktívnych "odovzdávačov" cien.
 
Zvlášť pozývame deti z prípravky, ktoré sa ešte takejto akcie nezúčastnili, bude to pre ne iste nezabudnuteľný zážitok.