Dievčenský basketbalový klub BKM Žilina

V súčasnosti máme v klube vyše 70 dievčat.

V sezóne 2020/2021 sú rozdelené na družstvá ženy 2006 a staršie, 2008-2009, 2010 a prípravka 2011-2013.

Domáce zápasy hrávame, ako aj trénujeme, vo viacerých telocvičniach v Žiline. Ženy a staršie žiačky trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Budatín, mladšie žiačky trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Hájik, mladšie minižiačky a prípravka trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Závodie.

Ženy (17-19 hráčok)

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2006 a staršie, absolvuje v sezóne 2020/2021 celoslovenskú súťaž SBA v kategórii ženy. Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín.

Mladšie žiačky (20 hráčok)

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2008 a 2009, absolvuje v sezóne 2020/2021 oblastnú súťaž SBA v kategórii mladšie žiačky (U13). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Hájik.

Mladšie minižiačky (18 hráčok)

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2010, absolvuje v sezóne 2020/2021 oblastnú súťaž SBA v kategórii mladšie minižiačky (U11). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Závodie. Toto družstvo chceme stále doplniť o nové hráčky.

Prípravka (19 hráčok)

V sezóne 2020/2021 plánuje klub prípravky v ZŠ Hájik, Budatín, Karpatská a Závodie. Dievčatá narodené v r.2011 a mladšie sa môžu kedykoľvek pridať a prísť priamo na tréning. Družstvo 2011 a mladšie absolvuje v sezóne 2020/2021 oblastnú súťaž SBA v kategórii mikro dievčatá (U10). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Závodie. Toto družstvo chceme stále doplniť o nové hráčky ročníkov 2011,2012 a 2013.