Dievčenský basketbalový klub BKM Žilina

V súčasnosti máme v klube vyše 50 dievčat.

V sezóne 2019/2020 sú rozdelené na družstvá ženy, 2006-2007, 2008-2009 a prípravka.

Domáce zápasy hrávame, ako aj trénujeme, v telocvični ZŠ s MŠ v Žiline – Závodí. Kadetky trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Budatín a mladšie žiačky trénujú aj na ZŠ Hájik a v Tepličke nad Váhom, kde hrávajú aj domáce zápasy.

Ženy

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2004 a staršie, absolvuje v sezóne 2019/2020 celoslovenskú súťaž SBA v kategórii ženy. Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični v ZŠ Budatín.

Žiačky

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2006 a 2007, absolvuje v sezóne 2019/2020 oblastnú súťaž SBA v kategórii žiačky (U14). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični v ZŠ Budatín.

Staršie minižiačky

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2008 a 2009, absolvuje v sezóne 2019/2020 oblastnú súťaž SBA v kategórii staršie minižiačky (U12). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični v ZŠ Hájik.

Prípravka

Klub ma v súčasnosti založené prípravky na ZŠ Hájik, ZŠ Budatín, ZŠ Karpatská a ZŠ Závodie. Dievčatá, ktoré by mali záujem pridať sa do nášhu klubu a sú narodené v rokoch 2010, 2011 a mladšie môžu kedykoľvek prísť medzi dievčatá na tréningy.