Dievčenský basketbalový klub BKM Žilina

V súčasnosti máme v klube vyše 60 dievčat.

V sezóne 2021/2022 sú rozdelené na družstvá žiačok (r.2008-2009), starších minižiačok (r.2010), mladších minižiačok (r.2011) a prípravka (r.2012 a mladšie).

Domáce zápasy hrávame, ako aj trénujeme, vo viacerých telocvičniach v Žiline. Žiačky trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Hájik, staršie minižiačky v telocvični ZŠ Budatín, mladšie minižiačky trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Závodie,  prípravka trénuje v telocvični ZŠ Závodie.