Dievčenský basketbalový klub BKM Žilina

V súčasnosti máme v klube vyše 70 dievčat.

V sezóne 2020/2021 sú rozdelené na družstvá ženy 2003 a staršie, 2005-2007, 2008-2009, 2010-2011 a prípravka 2012-2013.

Domáce zápasy hrávame, ako aj trénujeme, vo viacerých telocvičniach v Žiline. Ženy a staršie žiačky trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Budatín, mladšie žiačky trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Hájik, mladšie minižiačky a prípravka trénujú a hrávajú zápasy v telocvični ZŠ Závodie.

Ženy (12-14 hráčok)

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2003 a staršie, absolvuje v sezóne 2020/2021 celoslovenskú súťaž SBA v kategórii ženy. Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín.

Staršie žiačky (12 hráčok)

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2005-2007, absolvuje v sezóne 2020/2021 oblastnú súťaž SBA v kategórii staršie žiačky (U15). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín.

Mladšie žiačky (20 hráčok)

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2008 a 2009, absolvuje v sezóne 2020/2021 oblastnú súťaž SBA v kategórii mladšie žiačky (U13). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Hájik.

Mladšie minižiačky (25 hráčok)

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2010 a 2011, absolvuje v sezóne 2020/2021 oblastnú súťaž SBA v kategórii mladšie minižiačky (U11). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Závodie. Toto družstvo chceme stále doplniť o nové hráčky.

Prípravka (10 hráčok)

V sezóne 2020/2021 plánuje klub prípravky v ZŠ Hájik, Budatín, Karpatská a Závodie. Dievčatá narodené v r.2012 a mladšie sa môžu kedykoľvek pridať a prísť priamo na tréning. Z tejto prípravky plánujeme vytvoriť družstvo, ktoré začne hrať súťažné zápasy v sezóne 2021/2022.