Členský poplatok

  • Ročný členský poplatok činí 60,- €
     
  • Platba sa realizuje len cez účet (prevodom alebo vkladom), v žiadnom prípade v hotovosti alebo poštou.
    Tatrabanka:  SK75 1100 0000 0029 2887 6033  
     
  • Úhrada členského sa realizuje jednorazovo pred sezónou vždy do 15.októbra príslušného roka
 
  • Hráčky, ktoré budú mať podlžnosti na členskom, sa nebudú môcť zúčastniť akcií organizovaných klubom, t.j. zápasov, tréningov, turnajov, sústredení a pod.

Verím, že podporíte klub včasnou úhradou členského. 
So začiatkom sezóny sú vždy spojené zvýšené náklady na vklady do súťaže, súpisky, licencie a pod.

Ďakujem za pochopenie.

Ing. Pavol Gerát,
predseda BKM Žilina