Členský poplatok

 • Ročný členský poplatok činí 60,- €
   
 • Platba sa realizuje len cez účet (prevodom alebo vkladom), v žiadnom prípade v hotovosti alebo poštou.
  Tatrabanka:  SK75 1100 0000 0029 2887 6033  

   
 • Úhrada členského sa realizuje jednorazovo pred sezónou vždy do 15.októbra príslušného roka
   
 • V prípade finančných problémov môže predseda klubu na žiadosť rodiča povoliť 2 polročné splátky
   
 • Stav vo výbere členského je zobrazený priamo na našom webe podľa družstiev, takže každý má možnosť sám sledovať, či má zaplatené členské. Tabuľka je aktualizovaná cca 1x mesačne
 • Hráčky, ktoré budú mať podlžnosti na členskom, sa nebudú môcť zúčastniť akcií organizovaných klubom, t.j. zápasov, tréningov, turnajov, sústredení a pod.

Verím, že podporíte klub včasnou úhradou členského.
Zo začiatkom sezóny sú vždy spojené zvýšené náklady na vklady do súťaže, súpisky, licencie a pod.

Ďakujem za pochopenie.

Ing. Pavol Gerát,
predseda BKM Žilina
1. Ruší sa mesačné členské vo výške 5,- € mesačne.
 
2. Zavádza sa ročné členské vo výške 60,- €
 
3. Úhrada členského jednorazovo vždy do 15.10.2016, resp. príslušného roka.
 
4. V prípade finančných problémov môže predseda klubu na žiadosť rodiča povoliť 2 polročné  
    splátky.
 
K tejto zmene nás vedú nás k tomu 2 zásadné dôvody :
 
1. Peniaze potrebujeme pred sezónou, nie na jej konci. Zo začiatkom sezóny sú spojené
    zvýšené  náklady na vklady do  súťaže, súpisky  a licencie.
 
2. Systém štvrťročných splátok je administratívne veľmi náročný. Prispieva k tomu aj  
    nedisciplinovanosť platcov.
 
Verím, že pochopíte potrebu týchto zmien a podporíte klub včasnou úhradou členského.
 
Tí, ktorí už uhradili 3.štvrťrok podľa pôvodného systému,doplatia samozrejme len rozdiel.
 
 
Ďakujem za pochopenie.
 
Ing, Pavol Gerát,
predseda BKM Žilina