Členský poplatok

 • Ročný členský poplatok činí 60,- €
   
 • Platba sa realizuje len cez účet (prevodom alebo vkladom), v žiadnom prípade v hotovosti alebo poštou.
  Tatrabanka:  SK75 1100 0000 0029 2887 6033  
   
 • Úhrada členského sa realizuje jednorazovo pred sezónou vždy do 15.októbra príslušného roka
   
 • V prípade finančných problémov môže predseda klubu na žiadosť rodiča povoliť 2 polročné splátky
   
 • Stav vo výbere členského je zobrazený priamo na našom webe podľa družstiev, takže každý má možnosť sám sledovať, či má zaplatené členské. Tabuľka je aktualizovaná priebežne
 • Hráčky, ktoré budú mať podlžnosti na členskom, sa nebudú môcť zúčastniť akcií organizovaných klubom, t.j. zápasov, tréningov, turnajov, sústredení a pod.

Verím, že podporíte klub včasnou úhradou členského. 
So začiatkom sezóny sú vždy spojené zvýšené náklady na vklady do súťaže, súpisky, licencie a pod.

Ďakujem za pochopenie.

Ing. Pavol Gerát,
predseda BKM Žilina