ZASTUPUJEM PRÁVNICKÚ OSOBU (ste spoločnosť, firma...)

POSTUP:

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom.

1. Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov– to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať.

2. Vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:

  • Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane.
  • Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.

 3. V príslušnej časti daňového priznania uveďte vypočítanú sumu darovanej dane a naše nasledovné údaje: 

Názov: Basketbalový klub mládeže Žilina-Závodie
Adresa: Kvetná 7, 010 01 Žilina
IČO: 42220971
Právna forma: Občianske združenie

4. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme vedieť, že ste našim darcom, ale sumu, ktorú ste nám poukázali, neuvidíme. Daňový úrad pošle Vami deklarovanú sumu priamo na účet klubu. Upozorňujeme, že prevod je pre nás anonymný, nevieme, kto poslal akú sumu.

Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie doplňujúce informácie, radi Vám ich poskytneme. 
Stačí nás len kontaktovať:
Ing. Pavol Gerát – 0907 188 019

Ďakujeme!