Adresy telocviční, kde hrávame domáce zápasy

U12, U10 U16
telocvičňa
ZŠ s MŠ Závodie
ul. Školská
Žilina-Závodie
010 04


UKÁŽ NA MAPE
telocvična

ul. Školská 1007/16
Teplička nad Váhom
013 01


UKÁŽ NA MAPE

 

Kontakt / Contact

BKM ŽILINA - Závodie o.z.
ul. Kvetná 7
010 01 Žilina
Slovenská republika


IČO: 42220971

č. účtu: 2928876033/1100 Tatrabanka
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2887 6033 

bkmzilina@gmail.com
www.bkmzilina.sk
Predseda klubu:
President of the club
Ing. Pavol Gerát

ippsza@gmail.com
+421 907 188 019
Manažér klubu:
Club manager
Ing. Peter Herman
herman.peter@inseko.sk
+421 903 755 638
   
Koordinátor súťaží SBA,ČBF,
Asistent trénera U12:

Coordinator of competitions, 
Asistent of coach U12
Mgr. Nina Ičová
nina.icova@gmail.com
+421 905 924 101
Správca webu, facebook:
webmaster
Ľudovít Koštial
bkmzilina@gmail.com
+421 919 204 150
   
Tréner U16:
Coach U16
Ing. Tomáš Zahradník
ing.tomas.zahradnik@gmail.com
+421 903 733 603
Tréner U12:
Coach U11
Ing. Róbert Műhlberger

robo.muhlberger@gmail.com
+421 903 568 116
   
Tréner prípravka:
Coach U9, U10

Ing. Pavol Gerát
ippsza@gmail.com
+421 907 188 019

 

 

Kontaktujte nás