Kontakt / Contact

BKM ŽILINA - Závodie o.z.
ul. Kvetná 7
010 01 Žilina
Slovenská republika


IČO: 42220971

č. účtu: 2928876033/1100 Tatrabanka
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2887 6033 

bkmzilina@gmail.com
www.bkmzilina.sk
Predseda klubu:
President of the club
Ing. Pavol Gerát

ippsza@gmail.com
+421 907 188 019
Manažér klubu:
Club manager
Ing. Peter Herman
herman.peter@inseko.sk
+421 903 755 638
   
Koordinátor súťaží SBA,
Tréner prípravka U9:
Coordinator of competitions SBA, Coach U9
Mgr. Nina Ičová
nina.icova@gmail.com
+421 905 924 101
Koordinátor súťaží ČBF,
Tréner U11:
Coordinator of competitions ČBF, Coach U11
Ing. Pavol Gerát
ippsza@gmail.com
+421 907 188 019
   
Tréner U13:
Coach U13
Ing. Róbert Műhlberger
robo.muhlberger@gmail.com
+421 903 568 116
Tréner U17:
Coach U17

Ing. Tomáš Zahradník
ing.tomas.zahradnik@gmail.com
+421 903 733 603
   
Správca webu:
webmaster
Ľudovít Koštial
bkmzilina@gmail.com
+421 950 797 000
 

 

Kontaktujte nás