Najbližšie zápasy v sezóne 2019/2020

Žiadame všetkých rodičov, aby si prispôsobili svoje rodinné plány k uvedeným termínom tak, aby mohli byť dievčatá k dispozícii svojmu družstvu a svojim trénerom.

V prípade, že z akýchkoľkvek príčin sa Vaša dcéra nemôže zúčastniť danej športovej akcie, kontaktujte telefonicky trénera družstva, aby včas mohol na danú situáciu reagovať!

Prehľad zápasov v sezóne 2023/2024: