Dievčenský basketbalový klub BKM Žilina

V máji 2012 vznikol v Žiline-Závodí nový basketbalový klub pre dievčatá s názvom Basketbalový klub mládeže Žilina.

Vzniku klubu predchádzala krúžková činnosť od októbra 2010. V sezóne 2012/13 sme už prihlásili do súťaže prvé družstvo zložené z hráčok 2000/2001. Už v sezóne 2013/14 sa dostavili prvé úspechy, keď sa dve naše družstvá roč.2002 a 2003 kvalifikovali na finálový turnaj medzi 6 najlepších družstiev na Slovensku.  V sezóne 2016/17 sa podarilo družstvu starších žiačok roč.2002/03 získať prvú medailu – bronzovú na majstrovstvách Slovenska. V sezóne 2019/20 dosiahol klub veľký milník, ked prihlásil do súťaže aj družstvo žien. Zatiaľ najväčším úpsechom klubu sú strieborné medaile družstva starších minižiačok roč.2010 z Majstrovstiev SR v sezóne 2021/2022.

V súčasnosti klub poskytuje športové vyžitie už vyše 110 dievčatám vo veku od 6 do 17 rokov. Sme zároveň jediným klubom v Žiline, ktorý sa venuje len dievčatám. V sezóne 2024/2025 reprezentuhe klub v súťažiach historicky 7 družstiev, ktoré budú rozdelené nasledovne:  r.2007/2009 - kadetky, r.2010 - staršie žiačky, r.2011 - žiačky, r.2012 - mladšie žiačky, r.2013 - staršie minižiačky, r. 2014 - mladšie minižiačky a r.2015/2016 - mikrožiačky. V každom družstve máme po 15-21 dievčat, ale radi privítame medzi nami aj nové dievčatá. Myslíme si, že v Žiline je potenciál bývalých a súčasných basketbalistov, ktorí uvítajú možnosť športovania aj pre svoje dcéry. Postupne by sme radi vybudovali celú mládežnícku pyramídu.

Všetky družstvá vedú kvalifikovaní tréneri Gerát Pavol, Koštial Ľudovít, Sviteková Agnesa, Kubelová Zuzana, Svitek Štefan, Adamík Jozef, Káčerová Eva. V tréningovom procese vypomáhajú aj Majerčíková Evka a Kubáňová Jaroslava.

Tréningové priestory nám poskytujú ZŠ Budatín, ZŠ Hájik, ZŠ Jarná, ZŠ Karpatská a Gymnázium Hlinská. Za to patrí veľká vďaka riaditeľom škôl PaeDr. Halečkovej, Mgr. Kubovej, Mgr. Zajacovej ako aj riaditeľkám CVČ Žilina p. Mihalčinovej a CVČ Žirafa PaedDr. Chodelkovej. S technickým a organizačným zabezpečením nám pomáhajú manažér klubu – Ing. Herman, webmaster p. Koštial, organizační pracovníci RNDr. Beňušková, p. Belčík a Ing. Tolnayová. Mnohí rodičia pomáhajú pri doprave na zápasy a turnaje, keď vozia deti vlastnými autami. Niektorí zase pomáhajú ako doprovod pri cestách na turnaje alebo pomáhajú pri organizácii domácich zápasov. Snažíme sa do činnosti klubu zapojiť, čo najviac ľudí, vytvoriť komunitu z rodičov a priaznivcov basketbalu, ktorá nám pomôže pri zabezpečovaní chodu klubu.

Dievčatá sa zúčastnili na medzinárodných basketbalových turnajoch v Plzni, v Klatovoch, v Ostrave, v Prahe, v Kyjove, v Olomouci, v Opave , v poľskej Bochnii, Lodži, v Poznani a v dánskom Lemvigu, kde vzorne reprezentovali nielen svoj klub, ale aj mesto Žilina a našu krajinu. V roku 2014 obsadilo družstvo roč. 2003 na medzinárodnom Veľkonočnom turnaji v Ostrave 2.miesto, v roku 2015 získalo družstvo roč. 2002 na medzinárodnom Vianočnom turnaji v Lemvigu 1.miesto, v roku 2017 obsadilo družstvo roč. 2002-3 na medzinárodnom Veľkonočnom turnaji v Prahe 2.miesto a družstvo roč. 2006/7 na medzinárodnom Veľkonočnom turnaji v Ostrave 3.miesto. V roku 2022 obsadilo družstvo roč. 2011 2.miesto na medzinárodnom turnaji v Ostrave a v roku 2023 a 2024 1.miesto na medzinárodnom turnaji v Opave. V roku 2023 obsadilo družstvo roč. 2013 na medzinárodnom turnaji v Ostrave 2.miesto a v roku 2024 na medzinárodnom Veľkonočnom turnaji v Ostrave 1.miesto.

V sezóne 2024/2025 platia dievčatá členské 150,- € ročne. Tento členský príspevok je v porovnaní so skutočnými nákladmi na zabezepečenie športovej činnosti len symbolický, pretože nechceme, aby sa z basketbalu stal elitársky šport. Našou ambíciou je zabezpečiť športové vyžitie čo najširšiemu spektru dievčat a zachovať charitatívny charakter klubu tak, ako to stojí v preambule stanov nášho občianskeho združenia.

Športové vyžitie v našom klube je zaujímavou alternatívou v porovnaní s vysedávaním pri počítači, mobile, televízii a pod..

Ing. Pavol Gerát
predseda klubu