Členský poplatok

 
  • Ročný členský poplatok činí 150,- €                                                                                                                                                                                                        
  • Úhrada celoročného členského poplatku sa realizuje jednorázovo vždy do 15.októbra príslušného roka                                                                                                           
  • Platba sa realizuje len cez účet (prevodom alebo vkladom), v žiadnom prípade v hotovosti alebo poštou                                                                                                                                                                          
  • Číslo účtu v Tatrabanke:  SK75 1100 0000 0029 2887 6033                                                                                                                                                                   
  • Do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť MENO HRÁČKY, aby sme vedeli platbu správne priradiť                                                                            

 

Verím, že podporíte klub včasnou úhradou členského. So začiatkom sezóny sú vždy spojené zvýšené náklady na vklady do súťaže, súpisky, licencie a pod.

Hráčky, ktoré budú mať podĺžnosti na členskom, sa nebudú môcť zúčastniť akcií organizovaných klubom, t.j. zápasov, tréningov, turnajov, sústredení a pod.

Ďakujem za pochopenie.

Ing. Pavol Gerát,
predseda BKM Žilina