DRUŽSTVÁ BKM Žilina

V sezíone 2023/2024 reprezentujú klub tieto družstvá:
 

KADETKY - r.2008/2009
Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2007, 2008 a 2009, absolvuje v sezóne 2023/2024 celoslovenskú súťaž SBA v kategórii kadetky (U16). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín.

ŽIAČ KY - r.2010 

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2010, absolvuje v sezóne 2023/2024 oblastnú súťaž SBA v kategórii žiačky (U14). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín. 

MLADŠIE ŽIAČKY - r.2011
Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2011, absolvuje v sezóne 2023/2024 oblastnú súťaž SBA v kategórii mladšie žiačky (U13). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín.

STARŠIE MINIŽIAČKY - r.2012

Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2012, absolvuje v sezóne 2023/2024 oblastnú súťaž SBA v kategórii staršie minižiačky (U12). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín. Toto družstvo chceme stále doplniť o nové hráčky narodené v r.2012.

MLADŠIE MINIŽIAČKY - r.2013
Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2013, absolvuje v sezóne 2023/2024 oblastnú súťaž SBA v kategórii mladšie minižiačky (U11). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín. Toto družstvo chceme stále doplniť o nové hráčky narodené v r.2013.

MIKROŽIAČKY - r.2014
Družstvo, ktoré tvoria dievčatá narodené v roku 2014 a mladšie, absolvuje v sezóne 2023/2024 oblastnú súťaž SBA v kategórii mikrožiačky (U10). Domáce zápasy budú dievčatá hrávať v telocvični ZŠ Budatín. Toto družstvo chceme stále doplniť o nové hráčky narodené v r.2014.

PRÍPRAVKA r.2015 a mladšie
V sezóne 2023/2024 plánuje klub prípravky v ZŠ Hájik, ZŠ Karpatská a ZŠ Jarná. Dievčatá narodené v r.2014 a mladšie sa môžu kedykoľvek pridať a prísť priamo na tréning.