KLUBOVÉ FOTENIE DRUŽSTIEV

30.04.2015 21:04
V utorok 05.05.2015 sa bude konať počas tréningov všetkých družstiev KLUBOVÉ FOTENIE. 
Žiadame všetky dievčatá z každého družstva, aby sa v utorok dostavili na tréning a doniesli si svoje žlté dresy
Družstvo r.2003 si donesie aj žltý aj zelený dres.
 
Družstvo r.2004 a mladšie - ZŠ Závodie
Družstvá r.2002 a 2003     - ZŠ Hájik 
 
Fotky sa použijú aj na aktualizáciu webovej stránky, fotky do masmédií, ako aj pre potreby majstrovstiev SR a pre nové hráčky zas na hráčske licencie.
 
(LKO)
Späť