Poďakovanie BKM Žilina za sezónu 2022/23

30.07.2023 16:14

Vážení rodičia, priatelia basketbalu, tréneri, organizační pracovníci, členovia klubu, všetci, čo ste sa akokoľvek podieľali na úspešnej sezóne 2022/23, či už ste pomohli s dopravou, doprovodom, organizačne, finančne, fotodokumentácia, 2% z dane, chcem sa Vám všetkým verejne poďakovať. Bez Vašej pomoci by sme nemohli úspešne realizovať tento projekt, nemohli by sme udržovať stále ešte „ľudové“ členské. Teší nás, že sa do projektu v akejkoľvek forme zapojilo bez nároku na odmenu vyše 80 % všetkých rodičov. Vyjadrili tým solidaritu s tými, ktorí z rôznych dôvodov nedokážu podporiť svoje vlastné deti v ich športovej aktivite.

Náš klub má za sebou najúspešnejšiu sezónu v histórii klubu. V uplynulej sezóne v klube pravidelne trénovalo 6 družstiev, 2 boli prípravky a 4 štyri hrali aj súťažne. 3 z nich sa dokázali prebojovať až do 6-členného finále M-SR. Okrem toho až 3 naše súčasné či bývalé hráčky reprezentovali v tejto sezóne Slovensko v mládežníckych reprezentáciách U15 resp.U16. Tieto výsledky sú pozoruhodné tým, že pracujeme len s vlastnými odchovankyňami. Nechválime sa teda cudzím perím ako to robia niektoré aj renomované kluby, ktoré postupujú práve opačne. Keďže nie sú samé schopné vychovať dostatok hráčok,  snažia sa z iných klubov získať najlepšie hráčky (náš nevynímajúc) a potom sa bijú do pŕs ako dobre pracujú s mládežou.

Náš klub by bez vašej pomoci vo svojej historicky 11.súťažnej sezóne nemohol odtrénovať vyše 1.200 hodín, odohrať cca 250 zápasov, absolvovať 13 turnajov v zahraničí + 2 na Slovensku a zúčastniťsa 3 majstrovstiev Slovenska.

Najviac sme však hrdí na to, že ste umožnili aktívne pravidelne športovať viac ako 100 deťom. Všetko sú to rekordné čísla, z ktorých je jasne vidno, že klub rastie a úspešne sa rozvíja. Vytvorili sme pre dievčatá podmienky, aby rozumne trávili svoj voľný čas, učili sa žiť v kolektíve, zvyšovali svoje športové majstrovstvo, fyzickú kondíciu, psychickú odolnosť, rozvíjali osobnostné vlastnosti ako bojovnosť, obetavosť, zmysel pre kolektív, schopnosť sústrediť sa, dochvíľnosť, presnosť a pod.

Nemáme žiadneho generálneho sponzora, okrem jednotlivcov (prevažne rodičov) sa na chode klubu podieľali sponzorskými darmi aj viaceré firmy,napr. : Ipecon, IT Solutions, Coretta, Donghee, Proma, Promto, PMS Group, Kazačok, a Fenestra. Patrí im za to samozrejme veľká vďaka. Ak som náhodou na niekoho zabudol, ospravedlňujem sa. Naším najväčším sponzorom je však mesto Žilina, bez jeho pomoci by sme vlastne asi ani nemohli existovať. Veľmi si to vážime a snažíme sa mesto všade dôstojne reprezentovať.

Chcem sa Vám všetkým v mene celého klubu a našich detí ešte raz úprimne a z celého srdca poďakovať, bez Vás by sme to nedali.

V nasledujúcej sezóne 2023/24 nám ešte pribudne do súťaže ďalšie družstvo a plánujeme otvoriť nové krúžky, veríme, že nám zostanete verní a budete nás ďalej podporovať, budeme to veľmi potrebovať.

S pozdravom

Ing.Pavol Gerát
predseda klubu

 

Späť