Poďakovanie BKM Žilina

26.06.2015 23:22

Poďakovanie  BKM Žilina

Vážení rodičia, priatelia basketbalu, tréneri, organizační pracovníci, členovia klubu, všetci, čo sa akokoľvek podieľali na úspešnej sezóne 2014/15, či už ste pomohli s dopravou, doprovodom, organizačne, fotodokumentácia, 2% z dane, chcem sa Vám všetkým verejne poďakovať. Bez Vašej pomoci by sme nemohli úspešne realizovať tento projekt. Teší nás, že sa do projektu v akejkoľvek forme zapojilo bez nároku na odmenu vyše 70 % všetkých rodičov. Vyjadrili tým solidaritu s tými, ktorí z rôznych dôvodov nedokážu podporiť svoje deti v ich športovej aktivite.

Náš klub by pri symbolickom členskom nemohol v tejto sezóne bez vašej pomoci absolvovať cca 160 zápasov, odtrénovať cca 600 hodín, absolvovať 4 medzinárodné turnaje, zúčastniť sa 2 majstrovstiev Slovenska. Čo je ale najdôležitejšie, umožnili ste športovať minimálne 50-60 deťom, pomohli ste vytvoriť pre ne podmienky, aby rozumne trávili svoj voľný čas, učili sa žiť v kolektíve, zvyšovali svoje športové majstrovstvo, fyzickú kondíciu, psychickú odolnosť, rozvíjali osobnostné vlastnosti ako bojovnosť, obetavosť, zmysel pre kolektív, schopnosť sústrediť sa, dochvíľnosť, presnosť a pod.

Na chode klubu sa v tejto sezóne zúčastnili okrem trénerov a funkcionárov:
Ďuranovci, Chovanec, Tomiczkovci, Gažiovci, Derkits, Rajčan, Bury, Káčer, Gašpierik, Bergerovci, Gavlák, Halamovci, Horváthovci, Vnuk, Váňa, Kubíkovci, Machárovci, Michnáčovci, Pekárovci, Sedláčkovci, Janičeková, Tarabikovci, Tlachačová, Baran-Tomíkovci, Dubielovci, Bielik, Frolová, Chytilovci, Jurgovci, Koniarovci, Konaříková, Maliarovci, Stroka, Vrždák, Valachová.

Chcem sa Vám všetkým v mene celého klubu a našich detí ešte raz poďakovať. Ak som náhodou na niekoho zabudol, ospravedlňujem sa.

Ing.Pavol Gerát
predseda
Basketbalového klubu mládeže Žilina - Závodie

Späť