Poďakovanie za pomoc pri organizácii M-SR v dňoch 7.-9.6.2019 v Žiline

17.06.2019 01:28

M-SR sme síce organizovali v Žiline 1.-krát, ale úroveň organizácie veľmi milo prekvapila všetky zúčastnené družstvá.
Žasli, že M-SR otvára osobne pani županka a medaile odovzdáva osobne pán primátor. Tiež nie je zvykom, že individuálne ocenenia dostanú toľkí hráči každého družstva. Káva, vinea, koláčiky, chlebíčky, minerálky, a pod. boli už len bonusom, nad ktorým všetci len uznanlivo pokyvovali hlavou. Niektorí sa dokonca vyjadrili, že napíšu pochvalný list na SBA. Z toho sa síce nenajeme, ale poteší, a môže sa nám to hodiť pri prideľovaní majstrovstiev v budúcnosti. Verím, že to neboli posledné M-SR v Žiline.

Na záver by sme ešte chcel poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k pokojnému a príjemnému priebehu M-SR.
Menovite:
p.Jurinová, p.Fiabáne, p.Flimmelová, p.Vecchio, p.Kobolková, p.Vavricová, p.Ukropcová, p.Kubicová, p.Remenec, p.Luhový, p.Ochodničanová, p.Šmihovská, p.Rzeszotová, p.Korenko, p.Korenková, p.Ondrašinová, p.Cesnek, p.Šlosárová, p.Koštial, p.Kotrha, p.Ďurana, p.Tomiczek, p.Bukovinský, p.Janíček, p.Janíček jr., p.Šándor, p.Vrána, p.Horník, p.Janáček, p.Krško, p.Šušotová, p. Kysela, p. Hatala, p.Iljaško, sl.Gondová, sl.Chovancová, sl.Ičová, sl.Škorvánková, sl.Rajčanová

Ďakujeme aj riaditeľke p. Sliviakovej na ZŠ Limbová, kde sa majstrovstvá uskutočnili,  Spojenej škole na Rosinskej 4, p. Moravcovej za príjemný pobyt na internáte a p. Konštiakovej za prípravu vynikajúcich jedál.

Samozrejme, že nesmieme zabudnúť na našich sponzorov:
Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj, Vulcano, IS – Industry Solution, Ipecon, Inset, p.Buda, Autocont

Ak sme náhodou na niekoho zabudli, ospravedlňujeme sa.

Pavol Gerát
predseda BKM Žilina                                  

Peter Herman
hlavný organizátor turnaja

Späť