Poďakovanie za sezónu 2012/13

04.08.2013 17:02

Náš klub BKM Žilina – Závodie má za sebou prvú súťažnú sezónu.

Po vyhodnotení sezóny, ktoré sme zverejnili, som sa konečne dostal aj k poďakovaniu. 
 
Celý chod klubu, ktorý mal mimochodom ku koncu sezóny už 40 detí rozdelených do 3 družstiev, bol pri symbolickom členskom možný popri zápale pár nadšencov len vďaka pomoci Vás rodičov a priateľov klubu. 
 
Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa tohto projektu akýmkoľvek spôsobom zúčastnili aj menovite. Ak sme náhodou na niekoho zabudli, veľmi sa Vám ospravedlňujeme.
 
Všeobecná organizačná činnosť: Gerát, Herman
Účtovníctvo, správa dresov: Horváthová
Zabezpečenie telocvične: Majsniar
Finačná podpora cez 2%: Herman, Gerát, Beňušková, Horváthová, Vojtušová,Muráňová, Fatrsík, Rajčanová a priatelia BKM
Dotácia z mesta a z VÚC: Váňa, Herman
Doprava na zápasy: Herman, Gerát, Gonda, Belčík, Jamborová, Muráň, Péteriová, Švec, Derkits, Vojtuš, Gavlák, Tomiczek, Ďurana, Rajčan, Chovanec, Papajčík, Sedláček, Berger, Čerep, Kubík, Košťál, Váňa, Horváth
Technické zabezpečenie zápasov (dovoz a inštalácia svet. tabule): Herman, Gonda, Belčík
Rozhodovanie priateľských zápasov:  Gonda, Belčík, Gavlák
Doprovod  pri výjazdoch na zápasy: Gábrišová, Gašpieriková, Horváthovci, Beňušková
Trénovanie: Belčík, Gonda, Gavlák, Topoľský, Gerát, Koštial
Pohostenie pri domácich zápasoch (káva, čaj): Horváthová , Gavláková, Tomiczková, Beňušková
Technické zápisy: Herman, Gavlák, Sedláček, Belčík, Gonda, Koštial
Príprava pohostenia pre návštevu z Poľska: Tomiczková, Rajčanová,  Buchelová, Gašpieriková
Pranie tréningových rozlišovačiek: Gašpieriková, Rajčanová
Úprava a aktualizácia webovej stránky: Koštial
 
Ešte raz v mene celého klubu veľmi pekne ďakujeme!
 
Pavol Gerát, predseda BKM
Späť