Pravidlá pre minibasketbal a žiacky basketbal SBA v sezóne 2014/2015

19.07.2014 16:39

Výber z obsahu zmien v pravidlách minižiackeho a žiackeho basketbalu v hracom období 2014/2015 schváleného zo zasadania VZ ZŽBK 14.06.2014 v Ružomberku.

MLADŠIE MINIŽIAČKY:

 • do kategórie mladších mini U11 patria hráčky, narodené 1.1.2004 a neskôr
 • výška obruče nad podlahou 260 cm
 • lopta o veľkosti č.5
 • súťaž začína v troch oblastiach, z každej postupujú dve najlepšie družstvá na M-SR, zmena v systéme hrania na dva zápasy po sebe, kde v prvom zápase sa hrá 4 x 8 minút 5-5 (takýto zápas sa riadne započítava do súťaže), druhý zápas pozostáva zo šiestich samostatných zápasov 3-3 (započítava sa samostatne a ako doplnková súťaž)
 • pravidlo o 24 sekundách sa neuplatňuje
 • pravidlo piatich sekúnd (hráčka nemôže ostať dlhšie ako 5 sekúnd v súperovom vymedzenom území, pokiaľ má jeho družstvo loptu pod kontrolou. Porušenie tohto pravidla je priestupkom a lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie spoza postrannej čiary)
 • pravidlo desiatich sekúnd (Ak družstvo, ktoré má loptu pod kontrolou, neprejde do 10 sekúnd na svoju útočnú polovicu ihriska, považuje sa toto za priestupok. Lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie spoza postrannej čiary)
 • každá hráčka môže hrať maximálne dve štvrtiny v riadnom hracom čase jedného stretnutia. V prvom polčase môže odohrať len jednu zo štvrtín. Ak nezasiahne do hry v prvom polčase vôbec, tak môže hrať v tretej aj štvrtej štvrtine. V prípade predĺženia môže nastúpiť ktorákoľvek hráčka
 • družstvo je povinné hrať počas celého stretnutia iba osobnú obranu
 • pravidlo obranných 3 sekúnd (uplatňuje sa, ak je lopta v útočnej časti ihriska družstva, ktoré má loptu pod kontrolou od momentu prechodu útočiaceho tímu na útočnú polovicu ihriska nesmie brániaci hráč stáť vo vymedzenom území pod svojim košom sám viac ako tri sekundy, pokiaľ nemá na dosah jednej paže svojho útočníka alebo ak lopta nie je vo vymedzenom území)
 • zákaz používania clon
 • čiara trestného hodu je vo vzdialenosti 380 cm od dosky tohto koša (80 cm od čiary trestného hodu pre basketbal) 
 • trojky neplatia
 • neumožnenie nastúpenia chlapcov v kategórii mladších mini
 • družstvá bez nároku na postup môžu byť zaradené maximálne 3 hráčky a maximálne o jeden rok staršie

STARŠIE MINIŽIAČKY:

 • do kategórie starších mini U12 patria hráčky, narodené 1.1.2003 a neskôr
 • výška obruče nad podlahou 305 cm
 • lopta o veľkosti č.5 
 • súťaž začína v troch oblastiach, z každej postupujú dve najlepšie družstvá na M-SR, hrajú sa dva zápasy po sebe 4 x 8 minút
 • pravidlo o 24 sekundách sa neuplatňuje
 • pravidlo piatich sekúnd (hráčka nemôže ostať dlhšie ako 5 sekúnd v súperovom vymedzenom území, pokiaľ má jeho družstvo loptu pod kontrolou. Porušenie tohto pravidla je priestupkom a lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie spoza postrannej čiary)
 • pravidlo desiatich sekúnd (Ak družstvo, ktoré má loptu pod kontrolou, neprejde do 10 sekúnd na svoju útočnú polovicu ihriska, považuje sa toto za priestupok. Lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie spoza postrannej čiary)
 • každá hráčka môže hrať maximálne dve štvrtiny v riadnom hracom čase jedného stretnutia. V prvom polčase môže odohrať len jednu zo štvrtín. Ak nezasiahne do hry v prvom polčase vôbec, tak môže hrať v tretej aj štvrtej štvrtine. V prípade predĺženia môže nastúpiť ktorákoľvek hráčka
 • družstvo je povinné hrať počas celého stretnutia iba osobnú obranu
 • pravidlo obranných 3 sekúnd (uplatňuje sa, ak je lopta v útočnej časti ihriska družstva, ktoré má loptu pod kontrolou od momentu prechodu útočiaceho tímu na útočnú polovicu ihriska nesmie brániaci hráč stáť vo vymedzenom území pod svojim košom sám viac ako tri sekundy, pokiaľ nemá na dosah jednej paže svojho útočníka alebo ak lopta nie je vo vymedzenom území)
 • zákaz používania clon
 • čiara trestného hodu je vo vzdialenosti 380 cm od dosky tohto koša (80 cm od čiary trestného hodu pre basketbal) trojky neplatia
 • družstvá bez nároku na postup môžu byť zaradené maximálne 3 hráčky a maximálne o jeden rok staršie

MLADŠIE ŽIAČKY:

 • do kategórie mladších žiačok U13 patria hráčky, narodené 1.1.2002 a neskôr
 • výška obruče nad podlahou 305 cm
 • lopta o veľkosti č.5
 • súťaž začína v troch oblastiach, z každej postupujú dve najlepšie družstvá na M-SR, v prípade nízkeho počtu prihlásených družstiev môže VV SBA rozhodnúť o zmene systému súťaže tak, že družstvá budú rozdelené do dvoch oblastí východ a západ a kľúč postupu na záverečný turnaj bude stanovený pomerom počtu družstiev v oblastiach, hrajú sa dva zápasy po sebe 4 x 8 minút
 • pravidlo o 24 sekundách sa neuplatňuje
 • každá hráčka môže hrať maximálne tri štvrtiny v riadnom hracom čase jedného stretnutia. V prípade predĺženia môže nastúpiť ktorýkoľvek člen družstva
 • pravidlo piatich sekúnd (hráčka nemôže ostať dlhšie ako 5 sekúnd v súperovom vymedzenom území, pokiaľ má jeho družstvo loptu pod kontrolou. Porušenie tohto pravidla je priestupkom a lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie spoza postrannej čiary)
 • pravidlo desiatich sekúnd (Ak družstvo, ktoré má loptu pod kontrolou, neprejde do 10 sekúnd na svoju útočnú polovicu ihriska, považuje sa toto za priestupok. Lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie spoza postrannej čiary)
 • družstvo je povinné hrať počas celého stretnutia iba osobnú obranu
 • pravidlo obranných 3 sekúnd (uplatňuje sa, ak je lopta v útočnej časti ihriska družstva, ktoré má loptu pod kontrolou od momentu prechodu útočiaceho tímu na útočnú polovicu ihriska nesmie brániaci hráč stáť vo vymedzenom území pod svojim košom sám viac ako tri sekundy, pokiaľ nemá na dosah jednej paže svojho útočníka alebo ak lopta nie je vo vymedzenom území)
 • v žiackych kategóriách je povolené používania clony na hráča s loptou a tiež bez lopty
 • trojky neplatia
 • čiara trestného hodu je vo vzdialenosti 460 cm od dosky tohto koša
 • družstvá bez nároku na postup môžu byť zaradené maximálne 3 hráčky a maximálne o jeden rok staršie

Úprava výšky výchovného v prípade prestupov hráčok:

 • do súťaže mladších mini - 150 €
 • do súťaže starších mini - 300 €
 • do súťaže mladšieho žiactva - 500 €
 • do súťaže žiactva - 800 €
 • do súťaže staršieho žiactva - 1.200 €
 • do súťaže kadetov /-iek - 2.000 €
 • do súťaže juniorov /-iek - 3.000 €
 • do súťaže seniorov - 5.000 €

Nárok na výchovné je len v prípade, že hráč nastúpil min. na 10 súťažných stretnutí organizovaných SBA. Právo na výchovné existuje iba do prvého prestupu hráča do kategórie seniorov do 21. roku veku hráča.
Ak hráč nenastúpi na žiadny súťažný zápas počas posledných 18 mesiacov, nárok na výchovné zaniká


Pravidlá pre minibasketbal a žiacky basketbal

(LKO)

Späť