Pridelenie finálových turnajov o Majstra Slovenska

23.03.2015 21:35

Na základe vyhlásenia Výberového konania na usporiadanie finálových turnajov v kategóriách mladší mini, starší mini, mladší žiaci, žiaci, mladšie mini, staršie mini, mladšie žiačky, žiačky zo dňa 20.02.2015 a doručených prihlášok HK SBA schvaľuje organizátorov finálových turnajov v mládežníckych kategóriách nasledovne:

staršie minižiačky U12: termín 22. - 24. 05. 2015

M – SR v kategórii st. mini/ D      - GOOD ANGELS Košice
ubytovanie 12 €, dospelí + 1,50 € + strava 12 € // spolu 24,00 € /osoba/ deň
 
mladšie žiačky U13:
Pre usporiadanie M – SR v kategórii mladšie žiačky sa prihlásil jediný záujemca ŠKBD Spišská Nová Ves s podmienkou zmeny termínu turnaja z 15. - 17. 05. 2015 na 08. - 10. 05. 2015. Na zmenu termínu tohto turnaja sú potrebné súhlasné stanoviská všetkých zúčastnených družstiev. 
 
(LKO)
Späť