Športová trieda na ZŠ Hájik

06.04.2022 12:33

Základná škola Hájik otvára v školskom roku 2022/2023 športovú triedu.
Talentové prijímacie konanie pre žiakov 4.ročníka bude 2-6.05.2022

Späť