Vyhodnotenie sezóny 2012/2013 a plány do budúcnosti BKM

23.07.2013 13:41

Basketbalový klub mládeže má za sebou úspešnú sezónu 2012/2013.

Za najväčšie úspechy považujeme:
1. Podarilo sa nám rozšíriť počet dievčat z 24 na začiatku sezóny na 40 na konci sezóny. Ak sme v uplynulej sezóne mali v súťaži len jedno družstvo, v nasledujúcej už chceme prihlásiť do súťaže 3 družstvá.

2. Získali sme mladého ambiciózneho trénera, ktorý u nás trénuje bez nároku na odmenu.

3. Založili sme vlastnú webovú stránku www.bkmzilina.sk , ktorá pravidelne a obsiahle informuje o najaktuálnejšom dianí v klube.

4. Napriek symbolickému členskému (5,-€ mesačne) sa nám podarilo odohrať v tejto sezóne celkovo 89 zápasov, z toho 19 medzinárodných s družstvami z Poľska, Česka a Slovinska. Zúčastnili sme sa 3 medzinárodných turnajov v Čechách a Poľsku.

5. Podarilo sa nám zorganizovať dôstojné vyhodnotenie vnútro klubovej olympiády za účasti veľmi úspešnej bývalej reprezentantky, olympioničky a medailistky z viacerých šampionátov Slávky Frniakovej-Bučákovej, ktorá tiež začínala s basketbalom v našej maličkej telocvični v Závodí.

6. Klub sa postupne svedomitou a poctivou mravenčou prácou trénerov, funkcionárov a nadšencov z radov rodičov dostáva do povedomia v meste, čo sa prejavuje nielen tým, že sme prvýkrát dostali od mesta aspoň symbolickú dotáciu, ale hlavne tým, že sa ku nám začínajú hlásiť aj dievčatá z iných klubov a iných športov.

Športové výsledky a plány:

Družstvo 2000/01, hrajúce pravidelnú súťaž 1.rok, dosiahlo v súťaži 2001-tiek vyrovnanú bilanciu 10 víťazstiev a 10 porážok a obsadilo 4. miesto zo 6 zúčastnených družstiev.  Pre objektívnosť treba povedať,  že za nás pravidelne nastupovali 2 hráčky narodené v jeseni 2000 a preto sme aj hrali súťaž bez nároku na postup. Na druhej strane zbieralo v týme skúsenosti až 6 hráčok narodených v roku 2002. Napriek tomu sme dokázali každého súpera aspoň raz poraziť a zohrali sme množstvo vyrovnaných a dramatických zápasov. Ak zvážime, že družstvo trénovalo len 3-3,5 hodiny týždenne, je jasné, že družstvo má veľké rezervy v objeme tréningov a môže sa ešte výrazne výkonnostne posunúť dopredu.
Celkovo družstvo za sezónu odohralo 42 zápasov s bilanciou 20 víťazstiev (48%), 1 remíza a 21 porážok. Pre porovnanie v minulej sezóne sme zohrali 54 zápasov a dosiahli len 16 víťazstiev (30%). Až 17 zápasov sme zohrali s chlapcami z Viktórie roč. 2002, ktorí sa následne stali majstrami Slovenska vo svojej kategórii. Dosiahli sme s nimi vyrovnanú bilanciu (8-1-8).
Veľmi blízko k veľkému úspechu bolo družstvo na turnaji v poľskej Bochnii, kde sme nakoniec obsadili v silnej konkurencii dosť nešťastne 4.miesto zo šiestich zúčastnených družstiev s bilanciou 2 víťazstvá a 2 prehry.
V nasledujúcom ročníku bude hrať družstvo pravdepodobne (záleží to od toho koľko družstiev sa do danej kategórie prihlási) súťaž 2000-cok, kde to bude veľmi náročné a každé víťazstvo by bolo veľmi príjemným prekvapením, pretože naše družstvo je zložené prevažne z hráčok narodených v roku 2001.

Družstvo 2002 nehralo pravidelnú súťaž, pretože na začiatku sezóny sme nemali dostatočný počet hráčok. Celkovo zohralo v sezóne 21 zápasov (z toho 13 medzinárodných) s bilanciou 10 víťazstiev (48%) a 11 prehier. Družstvo sa budovalo za pochodu a trénovalo v improvizovaných podmienkach len na polovici malej telocvične 3 hodiny týždenne. Má pred sebou veľkú perspektívu, je v ňom veľa mimoriadne nadaných hráčok, ktoré môžu s rastúcimi objemami tréningu výrazne uspieť aj na celoslovenskej úrovni. Svoju silu ukázalo hlavne na medzinárodnom turnaji v Ostrave, kde po 3 víťazstvách a 2 prehrách obsadilo dosť nešťastne až 5.miesto z ôsmich zúčastnených zahraničných družstiev. V nasledujúcej sezóne už bude hrať pravidelnú súťaž starších minižiačok a veríme, že vážne zabojuje o postup do finále majstrovstiev Slovenska, ktorého sa zúčastní 6 najlepších družstiev z celého Slovenska.

Najväčšie nádeje vkladáme v budúcnosti do družstva 2003, ktoré odohralo v sezóne 26 veľmi ťažkých zápasov prevažne so silnými chlapčenskými družstvami zo žilinskej Viktórie. Dosiahlo v nich 4 víťazstvá (15%), jednu remízu a 21 prehier. V nasledujúcej sezóne už bude hrať pravidelnú súťaž mladších minižiačok a absolvuje postupne všetky mládežnícke kategórie, ktoré sa v rámci súťaži SBA hrajú. To sa nám doteraz nikdy nepodarilo, lebo sme v kategórii mladších minižiačok nemali dostatok hráčok. Myslíme si, že aj toto družstvo vážne zabojuje o postup na majstrovstvá Slovenska.

Budúcnosť:
Pre sezónu 2013/14 máme nasledovné ciele:

  • Vytvoriť materiálne podmienky pre zabezpečenie dôstojného účinkovania všetkých troch družstiev v súťažiach riadených SBA.
  • Zúčastniť sa na vianočnom veľkom medzinárodnom turnaji v Dánsku, prípadne inom vianočnom turnaji. Okrem toho absolvovať s každým družstvom okrem pravidelnej súťaže ešte aspoň jeden turnaj.
  • Založiť novú prípravku pre ročníky 2004/5.

(PGE)

 

Späť