ZMENA TRÉNINGOV DRUŽSTVA 2000/2001 a 2002

14.09.2013 22:27

Oznamujem Vám, že došlo k zmene času tréningov len v PIATOK pre družstvá 2000/2001 a 2002 nasledovne:

2002ky:
PIA 17:00 - 18:15

2000/2001tky:
PIA 18:15 - 19:30

Ostatné termíny ostali zachované v pôvodnych časoch.

(PGE)

Späť