Pozdrav Khatu

cvičenie pôsobí preventívne proti úrazom (rozvoj ohybnosti kĺbov)
(pre tých, ktorí sa ho ešte nenaučili - viď obrázok)

  • najlepšie cvičenie je ráno, ale lepšie aj inokedy ako vôbec